Click for Mytilini, Greece Forecast

Local Weather Forecast
from the
National Observatory
of Athens
www.meteo.gr
The one the fishermen
rely on!

 

Site & Content
Copyright © 2004-17
Mike Maunder &
Sigrid van der Zee
Last Updated
19 March 2017

 

PANDORA-LOGOTYPEa
Sigrid van der Zee
is the founder of
Pandora Travel
for an alternative view of
Lesvos

www.pandoralesvos.com
 info@pandoralesvos.com

Visit us on Facebook

Lambou Mili panorama 4red w caption 2

Updates & wijzigingen

 

Te Voet in Noord Lesvos

Te Voet – Rondwandelingen op Lesvos

(Klik op de titel om te selecteren uw boek)

Belangrijk:
We kunnen helaas de staat van rivier- en stroombeddingen niet voorspellen –
beoordeel de situatie ter plaatse en keer bij twijfel terug.
Wees in de winter en het voorjaar in elk geval voorbereid op natte voeten!

 

Markeringen

Langs verschillende wandelroutes zijn de afgelopen jaren rood- en blauw geschilderde markeringen aangebracht.
Deze markeringen hebben niets te maken met de door ons beschreven wandelingen, maar volgen hier en daar
dezelfde route. Wij geven er de voorkeur aan om geen wegwijzers te gebruiken en de routes zo gedetailleerd
mogelijk te beschrijven in onze boeken.

Te Voet in Noord Lesvos

Locked Gates - latest news
27 April 2015

Wandeling 19: Van Petri naar Stipsi, pagina 74, alinea 1:
Helaas is ons laatste rapport met het goede nieuws dat het hekwerk weer passeerbaar is, inmiddels weer achterhaald. Het hek is opnieuw hermetisch afgesloten, waardoor deze wandeling niet meer mogelijk is.

20 oktober 2014

De hekwerken die twee van onze wandelroutes blokkeerden, zitten niet langer op slot. We zijn optimistisch over
de toekomst, maar we zullen voor de zekerheid in het vroege voorjaar van 2015 nog een keer gaan controleren.

U hebt het recht om het boerenterrein te betreden zolang u de wandelpaden blijft volgen en de hekwerken
achter u sluit. Sommige boeren zijn niet blij met het toenemend aantal wandelaars.
Geef ze geen reden tot klagen.

Wandeling 10: Van Petra naar Petri of Vafios door de Ligonasvallei 
pagina 44, alinea 5:- Het gat in de muur is nu gevuld met een eenvoudig te openen hek. Ga door het hek en volg
het pad dat rechts van de boerenschuren rechtstreeks naar de landweg tussen Vafios en Stipsi loopt (dit is ook de 'officiŽle' bewegwijzerde route).

Wandeling 2, Het oude Mithimna en het moderne Molivos:
18.06.2011

Pagina 4, alinea 3, regel 2:   Heuvelafwaarts moet natuurlijk zijn: Heuvelopwaarts!

Wandelingen 4: Door de heuvels van Molivos naar Petra
10 oktober 2012

Pagina 14, alinea 2/3: Het hek zoals vermeld bij meetpunt 4 is verdwenen. U wandelt bij de nieuwbouwhuizen rechtdoor, met aan uw rechterhand een omheind bouwterrein. Blijf steeds rechtdoor lopen, met de eikenbomen aan
uw linkerhand. Ook waar de landweg naar rechts buigt, gaat u rechtdoor. Het pad wordt smaller, leidt door
ruiger terrein en komt uit bij het hek zoals vermeld bij meetpunt 5.

Pagina 14, alinea 4: Houd bij de ingang van Karuna rechts aan op de landweg en sla vrijwel direct rechtsaf bij
een hek. Als het hekwerk is vergrendeld, vindt u een paar meter naar rechts een eenvoudige overstapmogelijkheid.

Wandeling 6: Van Molivos naar Vafios door Keramotis
23 november 2012

Pagina 21, alinea 4: De omschrijving kan hier verwarrend zijn. De landweg klimt in haarspeldbochten omhoog
en maakt verschillende scherpe bochten naar links. U neemt na vijf minuten de eerste afslag naar rechts.

Pagina 21, alinea 4 en pagina 22 alinea 1: Het wankele bruggetje bij de boerenschuren is verdwenen.
Wandel over het boerenerf naar de alternatieve oversteekplaats. De landweg aan de overzijde is veranderd in een
overwoekerd en rotsig pad. Het buigt iets heuvelopwaarts naar links. Op de T-splitsing gaat u rechts omhoog
(links naar beneden komt u bij de oversteekplaats waar voorheen het wankele bruggetje stond).

Pagina 22, alinea 2: Het veld op de bergkam is niet langer omheind. Sla voor u het terrein bereikt, linksaf een pad
in dat langs een rij kleine bomen loopt. U wandelt nu door stekelstruiken over het veld naar het eind van de kloof
en steekt een stroombedding over. Houd bij een rotsformatie aanvankelijk links aan en steek dan rechtsaf de rotsen
over naar een helling met los gesteente.

Pagina 22, alinea 3: De veeschuur staat er nog wel, maar is nu verscholen achter een stenen muur.

Pagina 23, alinea 2: De laatste zin van deze alinea moet zijn: Steek het schietterrein over en wandel naar
de schietkuilen.

Pagina 23, alinea 4: De opening in de muur heeft plaatsgemaakt voor een afscheiding van gaas (aan uw rechterhand).
Passeer de afscheiding en wandel min of meer rechtdoor het pad in dat heuvelafwaarts loopt.

Pagina 23, alinea 5: U hoeft niet linksaf te slaan. Houd gewoon links aan en wandel in de richting van de boerderijen.

Wandeling 9 – Heuvels, dalen en zee
21.03.2016

pagina 37, alinea 2 – 3, punt 8:
Het pad voorbij punt 8 is nu helemaal overwoekerd. Volg het bredere traject een paar meter verder heuvelopwaarts en sla dan het onlangs aangelegde landweggetje naar links in. Dit weggetje brengt u naar de olijfboomgaard zoals vermeld bij punt 9
.

23.03.2013

Pagina 36, alinea 3, derde zin: Het pad loopt eerst richting een rotsige bergkam en buigt dan rechts heuvelafwaarts.

Pagina 37, alinea 2, eerste zin: Steek dit traject schuin over naar het smalle pad aan de overzijde (rechts),
dat na twee minuten door een muurtje onder een eikenboom loopt.

Pagina 37, alinea 3 en 4 vervangen door: Blijf in eerste instantie op het hoogste terras, klim over een afscheiding
van kreupelhout en wandel dan heuvelafwaarts van terras naar terras, iets schuin rechts aanhoudend. Zo nu en zijn
de afdalingen steil, kijk vooral uit dat u niet uitglijdt.

Daal uiteindelijk een steile oever bij een oude olijfboom af naar een duidelijk pad dat naar links buigt, via nog
een paar terrassen naar een vlakke olijfboomgaard beneden. Loop vijf minuten rechtdoor tot aan de van
een betonnen deklaag voorziene oever van een rivier (of liever gezegd rivierbedding, die bij stormachtig weer kan
veranderen in een woeste bergstroom – nog een reden om deze route niet in het najaar te lopen), die tussen stenen
muurtjes loopt. [10. 22.29'/12.49', 4.20km/325m, 10 min]

Wandeling 10, Van Petra naar Vafios of Petri door de Molenvallei
25.03.2013

Pagina 44, alinea 4 – 5 (de optie Vafios): Het pad is deels weggeslagen door een winterse stroom halverwege
meetpunten b12 en b13. Bovendien wordt het pad geblokkeerd door een eenvoudig te openen hekwerk. Achter
het hekwerk loopt het overwoekerde pad verder heuvelopwaarts in een bocht naar links.

Wandeling 11: Van Petra naar Petri
20 oktober 2014

Pagina 47, alinea 3: Al onze pogingen ten spijt, moeten we concluderen dat de wandeling van Petra naar Petri
van meetpunt 5 tot meetpunt 7 voor verschillende wandelaars problemen oplevert. Daar komt bij dat een lokale boer
onlangs het te volgen pad (illegaal) heeft geblokkeerd met een gesloten hekwerk. We doen opnieuw een poging!:-

[5. 19.46'/11.27', 1.24km/450m, 5 min] Wandel op dit punt gewoon rechtdoor (dus niet met de weg mee naar rechts)
en houd waar de weg na circa 100 meter naar links buigt, rechts aan op de smallere landweg die heuvelopwaarts loopt.
Houdt ietsje verderop nogmaals rechts aan en volg de landweg, die al snel overgaat in een pad en vervolgens in een
rotsige en plaatselijk overwoekerde stroombedding. De bedding kan plaatselijk (seizoensgebonden) zijn voorzien van
afscheidingen voor de schapen. U mag gewoon doorlopen, maar zorg ervoor dat u de hekwerken weer goed achter
zich sluit.

Het pad buigt uiteindelijk naar rechts bij een hekwerk en leidt geleidelijk heuvelopwaarts. Petri komt rechts voor u
in zicht en achter u ziet u Petra. De volgende afrastering kan een probleem opleveren: het hekwerk was bij de laatste
 controle afgesloten en voorzien van prikkeldraad. Wij hebben stapstenen geplaatst, zodat u eenvoudig over het hek
 kunt klimmen. We zullen regelmatig controleren of de stenen ongemoeid zijn gelaten. Let wel: de wet zegt dat
u gewoon mag passeren!

Wandel langs een stenen veeschuur (rechts) en sla bij een laag stenen muurtje rechtsaf het pad op (het kan zijn dat
u hier moet bukken om onder een lage boom door te lopen). [6. 19.48'/11.68', 1.92km/680m, 20 min] Het pad blijft
de muur volgen. Negeer een pad naar rechts dat een paar meter afdaalt tot aan een waterbak. Een hekwerk blokkeert
ook hier het juiste pad – wandel via de afscheiding gemaakt van een houten pallet aan uw rechterhand. Het pad maakt
vervolgens een scherpe bocht naar links omhoog en dan naar rechts. Het loopt langs de ruÔnes (links) van een verlaten
dorpje – waarschijnlijk Turks, maar met de Griekse naam Chiliopigada (de bronnen van Achilles – volgens de legende
kampeerde Achilles hier met zijn manschappen op weg naar Troje. Tijdens zijn bezoek aan Lesvos veroverde hij
Molivos nadat een verliefde prinses de poort voor hem opende).

Steek een rotshelling over naar een vaag pad dat tussen een rotspartij (links) en een omheinde olijfboomgaard (rechts)
loopt. Blijf langs de omheining wandelen naar een volgende rotspartij. Beklim de steile rots en daal bij de eerste
olijfboom rechtsaf, een paar meter naar beneden en dan linksaf de olijfboomgaard in. Volg de verschillende terrassen,
daarbij steeds links aanhoudend. Klim twee niveaus omhoog tot u bij een kreupelhouten afzetting (nabij een betonnen
brug) de landweg bereikt. [7. 19.35'/11.80', 2.26km/340m, 15 min]

Wandeling 17: Van Vafios naar Molivos of Petra
23.03.2013

Pagina 66, alinea 3, na meetpunt 4: Op de Vafios Bypass volgt u de bocht naar rechts en wandelt circa vijf minuten
bergopwaarts.

Wandeling 19, van Petri naar Stipsi:
9.04.2011

Een plaatselijke boer heeft de landweg vlak buiten Petri geblokkeerd met een afrastering.

Wandeling 21: Een rondwandeling van Skoutaros naar Tsichrada
4.06.2014
 

Pagina 81, alinea 2, meetpunt 4:  Verschillende gebruikers van ons boek hebben problemen ondervonden bij
het vinden van het begin van het pad. Normaal gesproken is het redelijk goed te vinden, maar in het voorjaar kan
het overwoekerd zijn. Kijk uit naar een onlangs gebouwd stenen muurtje langs de landweg, dat ongeveer tien meter
voorbij het begin van pad begint en ter afscheiding dient van een olijfboomgaard. Voorbij het muurtje staat iets
landinwaarts een vrijstaand huis dat ook recent is gebouwd.

Tussen punten 4 en 5 is het pad annex stroombedding erg overwoekerd. De stroombedding bestaat uit rotsblokken,
dus de route blijft goed zichtbaar.

Pagina 82, alinea 2, meetpunt 8 tot 9: De landweg is nu overal waar nog geen beton was aangebracht, geasfalteerd.
Kijk uit naar een bordje dat het begin van het pad naar de kapel van Agia Marina markeert.

Wandeling 23: Van Skala Sikaminias naar Sikaminias - Twee rondwandelingen
23.03.2013

Pagina 89, alinea 5: De radiomast is verwijderd!

Wandeling 25: Een rondwandeling van Agia Paraskevi naar Klopedi, het klooster van Taxiarchis en de Kremasti Brug:
31 mei 2016

Alle informatieborden en wegwijzers tussen meetpunt 2 (pagina 104, alinea 3) en meetpunt 6 (pagina 105, alinea 3)
zijn verwijderd, met uitzondering van het metalen bord vermeld op pagina 105, alinea 1.
De route is nog steeds zoals omschreven. In het dorp Agia Paraskevi vermelden we alleen de grotere kruispunten; negeer de smalle zijstraatjes.

 

Te Voet – Rondwandelingen op Lesvos

Wandeling 3: Naar het Romeins Aquaduct bij Moria
24 maart 2017

Pagina 12, alinea 4, regel 3: Er is nu een landweg aangelegd die vanaf de stroomoversteek omhoog loopt – volg dit weggetje niet! – het voetpad loopt verder heuvelafwaarts naar links.
 

Wandeling 5: Een stadswandeling door Mitilini:
23 november 2012

Pagina 26, alinea's 2 en 3: De kustweg tussen de vuurtoren en de kasteelpoort naar Epano Skala is geblokkeerd
voor gemotoriseerd verkeer. Bij de poort zijn archeologen naar verwachting tot eind 2014 bezig met een
grootschalige opgraving. Voor wandelaars is er tijdens de werkzaamheden (en daarna) geen probleem om te passeren

Wandeling 6 & 7: Karini:
21.03.2016
De hoofdweg tussen Mytilini en Polichnitos is deels vernieuwd en leidt nu om de dorpjes Keramia en Karini heen. Als u de hoofdweg van Kalloni naar Mytilini verlaat, slaat u na 4 kilometer linksaf bij het tweede afslag naar Karini, bij de parkeerplaats. Parkeer hier uw auto.

Voor wandeling 6 steekt u de nieuwe weg over en loopt u de betonweg heuvelopwaarts in.

Voor wandeling 7 loopt u langs het koffiehuis naar oude weg en slaat u linksaf. Na 100 meter volgt u de instructies in de wandelgids.

Wandeling 6: Van Karini naar het Romeins Aquaduct van Paspala:
10 juni 2013
Pagina 36, alinea 2:
"... Volg het landweggetje door het naaldbos en wandel langs een boerderijtje in de rivierbedding aan uw rechter hand...." (in plaats van 'linker hand'!)

Wandeling 9: Van Agii Anargyri naar Asomatos en Taxiarches
21.03.2016

Pagina 54, alinea 3: De hoofdweg tussen Mytilini en Polichnitos is vernieuwd en leidt nu om het dorpje Keramia heen en de scherpe bocht naar rechts bestaat niet langer. Kijk nu uit naar de bewegwijzerde afslag naar Asomatos en sla hier linksaf.

Op deze website vermeldden wij eerder dat de voetgangersbrug (pagina 55, alinea 1 en 2) niet langer aanwezig was. Ondertussen is een nieuwe brug aangelegd: u kunt de instructies in de wandelgids gewoon weer volgen.

Wandeling 9: Van Agii Anargyri naar Asomatos & Taxiarchis:
21 maart 2016,

Pagina 55, alinea 1: De voetgangersbrug is vervangen en het wandelpad dat leidt naar de brug is verbeterd.

20 augustus 2013/27 februari 2014

Pagina 54, alinea 4/pagina 55 alinea 1 (meetpunt 2): De voetbrug werd vernietigd bij een zware storm in
de winter van 2012 en was in februari 2014 nog niet hersteld. Er zijn wel vergevorderde plannen om dat te doen.
Waarschijnlijk kunt u de stroombedding gewoon overstekken zonder natte voeten te krijgen. 

Mocht dat niet het geval zijn, loop dan terug en sla aan de andere kant van het recreatieterrein rechtsaf een landweg
in die een stenen brug oversteekt. Sla vervolgens direct rechtsaf een smal wandelpad in, dat langs de stroom loopt
en na ongeveer 200 meter de oorspronkelijke oversteekplaats passeert. Volg vanaf deze locatie de oorspronkelijke
routebeschrijving.

Wandeling 21: Kampos strand en Ancient Antissa:
1 juni 2014

Pagina 117, alinea 2, meetpunt 8: De rivierbank wordt gewoonlijk in het voorjaar geplaatst om rivierwater
te behouden voor irrigatie, en in het najaar verwijderd om overstromingen te voorkomen. Bij onze laatste controle
op 1 juni 2014 was de dam nog niet hersteld.

Het water kan bij de monding van de rivier heel diep zijn – probeer de rivier niet te voet over te steken als u de
rivierbank er niet aantreft. De monding is zichtbaar als u heuvelafwaarts loopt op de heenweg (vanaf punt 9 op
de kaart). Als u de bank niet ziet, keert u beter terug van Ancient Antissa via dezelfde weg als u gekomen bent,
tot aan meetpunt 10.

Wandeling 22: Een boswandeling rond Vatoussa en Pterounta:
12 november 2014

Pagina 120, alinea 1: De bakkerij is gesloten, maar de oude houtoven is nog steeds zichtbaar door het raam.

Pagina 121, alinea 3, meetpunt 8: De ruines van de veeschuur hebben plaatsgemaakt voor een metalen schuur
en een kudde geiten. Bij ons laatste bezoek werden de geiten beschermd door twee grote, lawaaiige honden.
De viervoeters waren niet agressief, maar we besloten de plek niet weer te gebruiken voor een pauze!

Er is op deze plek een nieuwe landweg aangelegd door het bos. Negeer deze weg en volg het smalle bospad
heuvelafwaarts.

Pagina 121, alinea 6, meetpunt 10: Voor een alternatieve route die om Pterounta heen loopt, blijft u hier rechtdoor
lopen. Negeer een afslag naar rechts en blijf de landweg volgen tot aan de kruising met de asfaltweg bij de
begraafplaats van het dorpje. Hier slaat u rechtsaf.

Pagina 121, alinea 7: Sinds het verschijnen van dit boek is een oud wandelpad (grotendeels kalderimi) naar Vatoussa
'schoongemaakt' en bewegwijzerd. Het pad begint nabij de voet van de heuvel (let op de wegwijzer aan
uw rechterhand) en loopt min of meer rechtdoor over de heuvel, om ongeveer 200 meter voor de kruising
bij meetpunt 13 op de oorspronkelijk door ons omschreven route uit te komen. Het pad snijdt een behoorlijk stuk af,
maar is erg steil en plaatselijk overwoekerd. Let op: ongeveer 150 meter voorbij het begin van het pad treft u
wellicht een afscheiding van kreupelhout, waardoor het lijkt alsof u het pad naar rechts moet volgen.
Dat is niet het geval: klim over het kreupelhout en blijf de diamantjes die de route markeren volgen
(de rode lijn – de oorspronkelijke route is blauw gearceerd). 

GE Vatousa - Pterounta 2 12.11.2014

Wandeling 25: Een rondwandeling vanuit Skala Sikaminias:
20 december 2012

Pagina 137, alinea 1, meetpunt 9: De GPS-meting moet zijn 21.50'/18.91' (en niet 18.19').
Met dank aan de oplettendheid van Stratisav!

 

[Home] [Nederlands] [Our Books] [Flora of Lesvos] [Sappho] [Information] [Walking] [4x4 Expeditions] [Around Lesvos] [Island Hopping] [Picture Gallery] [Wildlife] [Feedback]
Front Cover en
Front Cover nl
ISBN 9780953921454
ISBN 9780953921461